SERU GIRAN Pagina2/2


 No.000143
PEPERINA / SERU GIRAN
Label: POLYGRAM (INTERDISC)
Pais: ARGENTINA
Data de Lancamento: 1994 (1981)
Tipo: CD
Condicao: N
Preco(YEN): \2590


オンライン通販について  │  ショップ「BOM DISCOS」のご紹介

BOM DISCOS LISTA (SERU GIRAN) >>>
 No.000144
EN VIVO 1&2 / SERU GIRAN
Label: COLUMBIA
Pais: ARGENTINA
Data de Lancamento: 1993
Tipo: 2CD set
Condicao: N
Preco(YEN): \4890


オンライン通販について  │  ショップ「BOM DISCOS」のご紹介

BOM DISCOS LISTA (SERU GIRAN) >>>
 No.000145
YO NO QUIERO VOLVERME TAN LOCO
/ SERU GIRAN
Label: COLUMBIA
Pais: ARGENTINA
Data de Lancamento: 2000
Tipo: CD
Condicao: N
Preco(YEN): \4190


オンライン通販について  │  ショップ「BOM DISCOS」のご紹介

BOM DISCOS LISTA (SERU GIRAN) >>>
BOM.COM
BOM.COM HOME